(1)
Nasif, S. imena cherbbis esta, a ausa e a ibertad. Cómo ace a política oderna n tensión on l oder e a glesia, uenos ires, iglo XI ditores, 2023, 254 páginas. Autoctonía 2024, 8, 639-647.